Διαχείριση κατασκευαστικών έργων στην Κύπρο

Η ομάδα μας για τη Διαχείρηση Έργων μετατρέπει τις ιδέες σας σε πραγματικότητα

Στην REInvest προσπαθούμε να παραδώσουμε ένα υποδειγματικό αποτέλεσμα για οποιοδήποτε έργο ανάπτυξης ή πολεοδομικό έργο, έχοντας υπο τη διαχείριση μας τη διαδικασία μετασχηματισμού οποιουδήποτε είδους ακινήτου.

Παίρνουμε μια ιδέα ή ένα επιχειρηματικό στόχο και το μετασχηματίζουμε σε ένα τεχνικό σχεδιασμό: διορίζουμε σχεδιαστές, συμβούλους και εργολάβους και διαχειριζόμαστε το έργο από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση του.

Έκδοση Τίτλου Ιδιοκτησίας

  • Εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών αδειών και των αδειών οικοδομής.
  • Συνεργασία με συμβούλους έργων (αρχιτέκτονες, μηχανικούς) και εκτέλεση σχέτικων κατασκευαστικών εργασιών για συμμόρφωση με τις σχετικές άδειες.
  • Επισκέψεις στις Κυβερνητικές Αρχές, διεξαγωγή σχετικών συναντήσεων για επιτυχή έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.

Επίβλεψη έργου (εκπρόσωπος του πελάτη)

Συντονισμός και επίβλεψη πόρων για επιτυχή υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών, έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού.

Ανακαινίσεις και Εξοπλισμοί

Παρέχουμε έτοιμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων. Επίσης παρέχουμε προσαρμοσμένα πακέτα μέσω εξωτερικών συνεργατών, εργολάβων και συμβούλων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αρχιτεκτονικές, ηλεκτρομηχανολογικές και άλλες υπηρεσίες.

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων

Εφαρμογή διαδικασιών μετακίνησης και φυσικής μεταφοράς των επιχειρήσεων από ένα ακίνητο στο άλλο, συμπεριλαμβανομένων επιλογών ανακαίνισης/προσαρμογής και επανατοποθέτηση υποδομής πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη διακοπή λειτουργίας, απώλεια δεδομένων και επικοινωνία.

Επικοινωνία