Διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο

Οι ποιοτικοί ενοικιαστές αναμένουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, των οποίων η διαχείριση μπορεί να αποτελεί πρόκληση.

Η ομάδα μας από ειδικούς θα ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία, παρέχοντας μια εμπειρία παραδειγματικής διαχείρισης ακινήτων, καθ'όλη τη διάρκεια ζωής διαφόρων ειδών ακινήτων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι ενοικιαστές σας λαμβάνουν το επίπεδο φροντίδας που χρειάζονται και ότι η συντήρηση του ακινήτου τους γίνεται με το σωστό τρόπο.

Αποκατάσταση εγγράφων

Λεπτομερής ανασκόπηση της υπαρχουσας τεκμηρίωσης (πολεοδομικές άδειες, σχέδια κλπ), συλλογή εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές και ενέργειες αποκατάστασης για ολοκλήρωση του αρχείου ακινήτων, ελαχιστοποίηση των ελλείψεων και αύξηση της διαφάνειας.

Εκτίμηση Κινδύνου (Διαχείριση Ασφάλισης / Υγείας και Ασφάλειας /Ταμείου Αποθέματος)

 • Διεξαγωγή και εφαρμογή ασφάλισης ακίνητης περιουσίας.
 • Επιθεώρηση ακινήτων και τεκμηρίωση των φυσικών χαρακτηριστικών.
 • Διεξαγωγή σχετικών επιθεωρήεων Ασφάλειας και Υγείας , εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της περιουσίας και αποτρέποντας βανδαλσιμούς, αυθαίρετη πρόσβαση ή ζημιές.
 • Διαχείριση Ταμείου Αποθέματος σχετικού με την περιουσία και εφαρμογή ενεργειών αποκατάστασης.

Διαχείριση μισθώσεων

Γενική Διαχείριση των μισθωμένων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Συλλογή ενοικίου
 • Διαχείριση καθυστερημένων ενοικίων
 • Παρακολούθηση και επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων των Συμβολαίων Μίσθωσης
 • Διερεύνηση και Αποκατάσταση καταγγελιών
 • Νομικές διαδικασίες για διαδικασίες έξωσης

Διαχείριση υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Εξυπηρέτηση για τα μισθωμένα ακίνητα καθώς και των λειτουργικών ακινήτων:

 • Διαχείρηση των κοινοχρήστων.
 • Δημιουργία και εκτέλεση των υποχρεώσεων της Επιτροπής Διαχείρισης.
 • Εργασίες συντήρησης μέσω εξωτερικών συνεργατών, είτε μέσω των κοινοχρήστων, είτε μέσω του Ταμείου Αποθέματος.
Επικοινωνία