Συστήματα & Τεχνολογία

Η REInvest έχει αναπτύξει μια εξελιγμένη, διαδικτυακή πλατφόρμα με γνώμονα την τεχνολογία που χρησιμεύει στην ενίσχυση του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχονται στον τομέα των ακινήτων.

Η πλατφόρμα το επιτυγχάνει αυτό, προσφέροντας μια διαδικτυακή τοποθεσία όπου ένας επενδυτής, ή ένας υποψήφιος αγοραστής ή πωλητής, μπορεί να συγκεντρώσει και να διαχειριστεί πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις κατηγορίες ακινήτων στην Κύπρο. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως διαχείριση ακινήτων, ασφάλιση, διαχείριση μισθώσεων και ούτω καθεξής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα διαχείρισης εγγράφων, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ή χαρτοφυλακίων.

Διαχείριση ακινήτων Διαχείριση έργου Μεσιτικό γραφείο
Αποκατάσταση εγγράφων Έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας Προσαρμοσμένες υπηρεσίες προώθησης για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, έργα και σύνθετα περιουσιακά στοιχεία
Εκτίμηση κινδύνου Επίβλεψη έργου Επιλογή και διαχείριση καναλιών πωλήσεων και μισθώσεων
Διαχείριση μισθώσεων Ανακαινίσεις και προσαρμογές Παρακολούθηση διαδικασίας πωλήσεων και ενοικιάσεων
Διαχείριση υπηρεσιών από τρίτους παροχείς Μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων
Επικοινωνία